Uncategorized

בית>Uncategorized

חורף מבורך בגשמי ברכה והצלחה בלימוד התורה בזמן חורף.

2021-12-15T13:42:46+02:00

ברכות למזכירה המסורה הדסה יעקובי ולבעלה הרב יהונתן להולדת הבת. [...]

2019-11-28T13:10:14+02:00

ברכות לאלישע בודנהיימר מכיתה י"ב שהגיע למקום השלישי בחידון התנ"ך [...]

2019-11-14T12:57:40+02:00
עבור למעלה