ברכות למזכירה המסורה הדסה יעקובי ולבעלה הרב יהונתן להולדת הבת. תזכו לגדלה לתורה, חופה ומעשים טובים.

מזל טוב לרב בעז לרגל אירוסי בתו עם בוגרנו היקר טוביה מרקוביץ.