חורף מבורך בגשמי ברכה והצלחה בלימוד התורה בזמן חורף.