הנושא המרכזי כרגע בישיבה הוא נושא התפילה.
כחלק מהעיסוק בנושא שמענו שיעורים מרבנים מחוץ הישיבה בנושא התפילה. בשבוע שעבר הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, והרב ראובן ששון, ראש ישיבת רמת השרון, חיזקו את התלמידים על עניינה של התפילה. היום, יום שני, העביר הרב אברהם אלימלך בידרמן, משפיע חסידי, שיעור על חשיבות התפילה.
כל זה בנוסף לחבורות לימוד בנושא התפילה המועברות בבוקר, לפני התפילה, ובערב, לפני תפילת ערבית, על ידי הרמי"ם.
ביום חמישי התקיימה מליאה ישיבתית בנושא עולים קומה בתפילה, היה חשוב ומרתק.
בשבת התארח הרב זיון והנעים את התפילות בניגוני קרליבך ונתן נופך נוסף לתפילה.