ברכות לאלישע בודנהיימר מכיתה י"ב שהגיע למקום השלישי בחידון התנ"ך המחוזי. יהי רצון שתמשיך ללמוד ולהתגדל בכל מקצועות התורה.