לקראת השנה הבאה יתקיימו ערבי הורים ויום פתוח לתלמידים על מנת להכיר את דרכה של הישיבה.

ניתן להירשם בקישורים הבאים:

 

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט' בטבת

רישום ליום פתוח לתלמידים – י"ב בטבת

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט"ז בטבת

 

רישום לערב הורים על דרכה של הישיבה – י"א בטבת

רישום לערב הורים על דרכה של הישיבה – ט"ו בטבת