מצוות חנוכה 'מצווה חביבה עד מאד', כלשון הרמב"ם. והדבר המיוחד במצווה זו שהיא נעשית בתור חובת הבית, בתוך המסגרת המשפחתית.

ואומר השפת אמת: "מצות חנוכה נר איש וביתו. וקשה מה נשתנה מכל המצות ומה עניין המצוה לבית? ויש ליישב, כי בהתאסף כל כחות האדם ובני ביתו השייכין אליו יוכל לקיים המצות בשלימות יותר. ומצות נר חנוכה מבחוץ, והוא שיוכל האדם להביא במעשיו הארה במקום החושך ולזאת צריך האדם ליקח עמו כל התלוי בו".

מצוות חנוכה מלמדת אותנו שכדי להתקרב לריבונו של עולם אין צורך לוותר על כוחות, להתנתק מהחברה, מהמשפחה ומהכלל, אלא ההיפך, דווקא החיבור לכל הכוחות של האדם ולכל הסובב אותו, יכול לסייע לאדם להאיר ולהשפיע גם במקומות נמוכים וחשוכים.

כלומר כל מה שקשור לאדם הוא חלק ממנו ומוטל עליו להשתמש עם כל החלקים של אישיותו וסביבתו, כדי שיוכל להצליח ולרומם את עצמו ואת העולם.

הלימוד בישיבה בעיון ובבקיאות בחבורה, יחד עם נתינת מקום לשאר כוחות החיים הנם הבסיס לגידול תלמידי חכמים צעירים שיהיו ברכה לישראל ולעולם, וב"ה, אנחנו זוכים לראות את הבנים עמלים בתורה ובעבודה.

 

במסגרת לימודי העיון אנחנו ממשיכים לעסוק במרץ בסוגיות בפרק המניח. בשבועות האחרונים זכינו גם לשמוע 'שיעורים כללים' על סוגיות נבחרות מהמסכת מפיהם של רמי"ם וראשי ישבות. בין הרבנים: הרב יהושע שמידט ראש ישיבת שבי שומרון, הרב אהרון פרידמן ראש ישיבת כרם ביבנה, הרב נעם ולדמן ראש ישיבת ניר קרית ארבע, והרב נחמיה רענן ראש ישיבת שדמות מחולה.

בלימודי הבקיאות זכינו לסיים בימים אלה את מסכת ראש השנה בלימוד בסוגיות העוסקות בקידוש החודש. כהקדמה לסוגיות אלו עסקנו גם ביסודות האסטרונומיים עליהם בנויים דברי הגמרא.

מיד לאחר חנוכה נתחיל בעז"ה במבצע חזרות נושא פרסים על כל המסכת.

ביום חמישי י"ב בטבת יתקיים אי"ה יום 'מרתון' שבו נלמד את כל המסכת ביום אחד. בסוף היום יתקיים מבחן מסכם, ולאחריו סעודת מצווה חגיגית. הורים שיתאפשר להם להשתתף ביום זה בלימוד ו/או בסעודה מוזמנים בשמחה!

 

לקראת חג החנוכה עסקנו בישיבה בנושא ההתמודדות העכשווית מול תרבות המערב. במסגרת זאת שמענו מספר שיחות שעסקו בנושא המסכים, התמכרויות והתמודדות מול תרבות זאת.

 

אנו מקוים כי אורם של ימי החנוכה יאיר וישפיע על כולנו ומכוחם נמשיך את

הלימוד וההתקדמות בחודשי החורף הבאים עלינו לטובה!