תנחומים לאם הבית המסורה מירב בן הרוש במות אמה. תנוחמו מהשמים בתוך שאר ישראל.