פסח כשר ושמח.

חזרה מחופשת הפסח תהיה ביום שני כ"ד בניסן.