הישיבה יצאה ליום טיול ביום שלישי. תמונות יעלו בקרוב לאתר.