הרישום לישיבה הוא דרך אתר החמ"ד.

לרישום נא ללחוץ כאן.