נמצאים אנחנו בפתחם של ימי החנוכה. ימים שמעלים בהם את האור בתוך הבית פנימה וכלפי חוץ.

בתקופה זו, שבה אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לצאת כלפי חוץ בגלל הריחוק החברתי שדורשת ממנו הקורונה, צריכים אנחנו להשקיע ולהאיר הרבה פנימה ולהתמלא באור גדול על מנת שבהמשך נוכל להפיץ אור גדול יותר כלפי חוץ.