קבצים להורדה

אפשרויות להנחה

1. עלית הנוער:
הורים שמעוניינים להתקבל לעלית הנוערלשם קבלת הנחה משמעותית בדמי האחזקה לישיבה מתבקשים לפנות למשרדי עלית הנוער של איזור מגורם בדחיפות

המחוז טלפון פקס כתובת להגעה כתובת לדואר e-mail
תל אביב והמרכז 03-6898650 03-6898683
רח' השלושה 2 יד אליהו ת"א
(ליד היכל הספורט)
ת.ד. 9419
ת"א 61090
liame@kfar-olami.org.il
ירושלים 02-6244099 02-6244092 רח' קרן היסוד 19 א' ירושלים
ת.ד. 7313
י-ם 91072
חיפה והצפון 04-8632857 04-8624932 רח' פלי"ם 15 קרית הממשלה המחוזית בנין ב' חיפה
ת.ד. 50
חיפה 31000
revib@kfar-olami.org.il
באר שבע והדרום 08-6232859 08-6274226 רח' הנרייטה סאלד 1 ב"ש 84894 puaga@kfar olami.

org.il

חשוב לנו להעיר כי עלית הנוער מקצה מס' מוגבל של תקנים לישיבה ולכן לא כל הזכאים יכולים להיקלט במסגרת עלית הנוער.
נדגיש כי עלית הנוער מממנת אחזקהבפנימייה בשנת לימודים תקנית בלבד (01/09/2011-20/06/2012)

2. אפשרויות מלגה אחרות:
דיון בבקשות למלגה מותנה במילוי כל הפרטים ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.
עם קבלת הטפסים תתכנס ועדת המלגות. המלגות ניתנות בהנחה שהישיבה תמצא להן מקור מתקצב. הקריטריונים לקבלת הנחה הם אחד מאלה:
א. אח/ות נוסף בישיבתנו או באולפנת רעיה.
ב. מבחן הכנסה של משרד העבודה והרווחה.

למניעת אי הבנות ותקלות אנו מבקשים כי פניות בנושא התשלומים יהיו בכתב בלבד.
וועדת ההנחות של העמותה לא תדון בבקשות שלא הוגשו בשלמות.
אנו מאחלים הצלחה לבנכם בלימודיו.