שם טלפון נייד דוא"ל תפקיד כיתה
הרב סבג יורם 9973275 054-4232785 yoramsabag@inn.co.il ראש הישיבה
הרב קרפין משה 9973632 054-6713877 ronmoshk@gmail.com ר"מ עיון ט1
הרב שרגא בניהו 9971038 054-5228703 bshraga2468@gmail.com ר"מ עיון ט2
הרב סיני ניר 9709354 052-3478993 Nirsinaybetel@gmail.com ר"מ עיון י1
הרב נוי מיכאל 9971057 050-6740453 mitnoy@gmail.com ר"מ עיון י2
הרב וייסרויזן מרדכי 9975908 052-8930312 motivis1@gmail.com ר"מ עיון יא1
הרב בן דוד ארן 9974495 050-8822108 orenbd1@gmail.com ר"מ עיון יא2
הרב כהן עזרא 9979029 054-6713767 e@yeshiva.org.il ר"מ עיון יב1
הרב עטיאס רפאל 9974242 054-4778881 4778881@gmail.com ר"מ עיון יב2
הרב יעקובי יהונתן 9971575 053-6713939 yehonatanmy@gmail.com ר"מ בקיאות ט1; עברית ט2, י2, יא
הרב סעייד ידידיה 052-7710646 yedidiasaied@gmail.com ר"מ בקיאות ט2
הרב לרר חגי 050-8751946 chagayler@gmail.com ר"מ בקיאות י1; נביא י'
הרב אשל בעז 9976661 054-6713865 eshelba@gmail.com ר"מ בקיאות י2; תורה ט1, היסטוריה יא
הרב מילר עודד 6529112 054-3349192 maayanrim@gmail.com ר"מ בקיאות יא
הרב שרייבר חיים 9971056 054-4796392 12chaim34@gmail.com ר"מ בקיאות יא; נביא ט1, תנ"ך יב
יגר הלל 050-7620090 hillelike@gmail.com ר"מ בקיאות יב; עברית ט1, י1, יא
הרב סולטן שלום 9709684 054-6751661 e9709684@gmail.com ר"מ בקיאות יב
אסולין ערן 052-6650927 assulineran@gmail.com אנגלית הקבצה ב' – ט
4 יח' – י
הרב אפריון יוסף 9973183 054-7597580 yosteh@gmail.com תורה יא
הרב במברגר בנימין 9973716 054-5392234 bneyzvi@gmail.com מנהל תיכון נביא – יא
בן-אלישע שמעון 9975610 054-4264826 benelisha1@gmail.com אנגלית 5 יח' – י, יא ,יב
ברקאי חיים 058-4997744 haimbarak5@gmail.com ספרות יב
חינוך תעבורתי י
הרב גורפינקל אליהו 9709287 054-5907928 9709287@gmail.com תורה ט2, י
יחידת הגמול יב
הרוש שמואל 9973582 052-8213225 Shmuel.harosh@gmail.com מדעים ט
מוט"ל י. יא. יב
טיקוצינסקי מיכאל 9709719 054-6713706 mikitiko1@gmail.com ארץ ישראל י, יא, יב
לוי משה 052-4835655 moshelevi308@gmail.com נביא ט2
מרצבך חנוך 054-2084005 hy.merzbach@gmail.com מתמטיקה ט1
4 יח' – י, יא
עדי דוד 9978647 050-6756128 da3861@gmail.com מתמטיקה 5 יח' – י, יא. 4 יח' – יב
פלדהיים אור 054-6249008 or.feldheim@gmail.com מתמטיקה ט2
3 יח' – י, יא, יב
הרב קלכהיים מנחם 054-5288551 menachem@makom.org.il יועץ
ראט מתנאל 050-2247692 rathmatty@gmail.com אנגלית הקבצה א' – ט, הקבצה ג' – י
4 יח' – יא, יב
רגב דני 9974612 054-5339313 regevdani@walla.co.il אזרחות יב
הרב שמרלינג משה 9971164 054-6713822 mzshmerling@gmail.com מנכ"ל