מטרות הישיבה – גידול ת"ח צעירים הרואים את עתידם בעלומה של תורה, ברוח הרב קו"ק זצ"ל ובנו מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
קהל היעד – תלמידים מכל רחבי הארץ הרוצים ומוכנים לשקוד על התורה ולהתאמץ בלימוד. "יגעת ומצאת תאמין".

כדי ליישם את מטרות המוסד, הוכנה תוכנית לימודים ייחודית. רוב שעות היום מוקדשות ללימודים תורניים ומיעוטם למקצועות כלליים. חשיבות הלימודים הכלליים נובעת מחד, מהרצון להקנות לתלמידים ידיעות כלליות שישלימו את ידיעותיהם התורניות, ומאידך, מתוך מגמה שכל התלמידים יעמדו בבחינות הבגרות במקצועות הכלליים ברמה בסיסית.
במקצועות הקודש נבחנים התלמידים בבחינות הבגרות ברמה הגבוהה ביותר.

תוכנית הלימודים
לימודי הקודש
גמרא – הלימודים מחולקים לשתי מסגרות: לימוד גמרא בעיון ולימוד גמרא בבקיאות.
בשעות הבוקר לומדים התלמידים בצורה עיונית תוך שימת לב לסוגיות היסודיות בדף הנלמד, ההספק הוא של דף לשבוע, ותלמידי הישיבה כולה לומדים את אותה המסכת.
בשעות אחר הצהריים לומדים התלמידים גמ' בקיאות בשילוב ההלכה לפי סדר המסכת, בהספק של דף ליום במשך 4 ימים.

המסכת הנלמדת בעיון היא פסחיםץ בבקיאות עומדים לסיים את מסכת ראש השנה ולאחריה ילמדו את מסכת ברכות

יום ה' מוקדש בישיבה לחזרה על הדפים שנלמדו במשך השבוע. בישיבה מושם דגש חזק על חזרות גם בבקיאות וגם בעיון. "כל הלומד תורה ואין חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר" (סנהדרין צט')
במשך השנה לומדים התלמידים כ- 30 דף בעיון + שלוש חזרות.
וכ100-120 דפים בבקיאות _שלוש חזרות. תוכנית שלושת החזרות על כל דף, היא תוכנית מינימום. קיימת בישיבה תוכנית ושיננתם, במסגרתה רבים מן התלמידים מגיעים ל7-8 חזרות על כל דף, ויש שאף ל-12 חזרות ויותר.

אמונה – כדי לעצב את אשיותם התורנית של התלמידים מלמדים הרמי"ם כל בקר שעה אמונה.
השיעורים ניתנים חלקם בלימוד שיטתי מתוך ספר המותאם לגיל התלמידים (כל כיתה ספר שונה) וחלקם במגוון נושאים.
זאת בנוסף לתוכניות המיודות במחשבת ישראל הקשורות לבחינות הבגרות, לפי דרישות משרד החינוך.
כמו כן מידי שנה נבחר נושא חודשי בו עוסקת הישיבה כולה כגון: תפילה, בין אדם לחבירו, ארץ ישראל וכו'. הרמי"ם מעבירים שיעורי אמונה בנושאים אלו בכיתות השונות, המדריכים מעבירים פעילויות ודיונים, ומרצים אורחים שונים מגיעים לישיבה.

ישיבה קטנה או ישיבה תיכונית?
אנו מאמינים שת"ח ראוי שיהיה לו ידע בסיסי גם במקצועות החול. אשר לכן, אנו מקדישים בממוצע כ10 שעות שבועיות ללימודי החול. זמן מינימאלי זה אשר מתפרס לאורך כל ארבע שנות הלימוד בישיבה, מאפשר לכל התלמידים לגשת לבגרות מלאה. זאת בנוסף לעצם קניית ידע זה, החשוב כשלעצמו.

בשנים האחרונות מתפרסמת גישה המאפשרת לתלמידים לרכז את כל לימודי החול ועשיית מבחני הבגרות בשמינית. אנו בישיבה החלטנו שלא לאמץ אותה ולהמשיך במתכונת הקודמת של לימוד מועט אך שיטתי לאורך כל השנים. זאת משום שלאחר בדיקה ובירור מצאנו שגישתנו זו (של הלימוד המועט אך השיטתי והרב שנתי) מאפשרת יותר את קליטת המידע שנרכש, ובונה יחס חיובי ורציני יותר ללימודי החול, יחס של לכתחילה ולא בדיעבד. שיטה זו גוזלת בסופו של דבר פחות שעות איכות של לימוד תורה. ועל כולם, גישה זו מאפשרת הכנה נאותה ובנייה משמעותית של התלמידים בשנתם האחרונה בישיבה, בכיתב יב', שנה שהיא קריטית להמשך דרכם ולהלחת השתלבותם בישיבות הגבוהות.
תוכנית זו נבנתה בהתייעצות עם מו"ר הרב זלמן מלמד שליט"א וקיבלה את ברכתו של מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל.

הדרכה ופעילות חברתית – שנת הלימוד בישיבה הן השנים בהן התלמיד מעצב את אשיותו. כדי לסייע ולהקל על התלמיד בשלב זה שלחייו פועל בכל כיתה לצד צוות הרמי"ם, מדריך הלומד בישיבה הגבוהה, ותפקידו להיות בקשר בלתי פורמלי עם התלמיד.
בנוסף למסגרת הלימודית האינטנסיבית בקודש ובחול, מתקיימות בישיבה פעילויות חברתיות.
הפעילויות כוללות מסיבות עונג שבת ומלווה מלכה, מרצים אורחים, טיולים ופעילויות כיתתיות.

דיבוק חברים – הקשר בין תלמידי הישיבה למחזוריהם השונים מהווה נדבך חשוב בתהליך החינוכי של התלמידים.
קשר זה בין התלמידים בא לידי ביטוי גם בצדדים לימודיים, חברותות בסדר ערב, חברותות בסדר הלכה, וגם בצדדים חברתיים, טיולים משותפים, גיבושון וסימפוזיונים. אווירה זו מאפשרת ויוצרת קשר חם ומחזק בין התלמידים, גם כאשר הם נמצאים רחוק מן הבית.