לגדול בתורה ובעבודת ה' בשמחה!

אנחנו בישיבה רואים לנגד עיננו חזון של גידול תלמידי חכמים צעירים, מלאים במידות טובות, מלאים בתורת ארץ ישראל המחוברת לתהליכים שעוברים עם עם ישראל בדור הגאולה, מתוך אהבת ישראל וארץ ישראל.

תוכנית הלימודים

בישיבה נבנתה תוכנית לימודים של מצויינות בלימודי הקודש. במהלך הבוקר אנחנו לומדים גמרא בעיון ושיעורי אמונה, ובשעות הצהריים, עד לשעה 17 לומדים גמרא בבקיאות, בהספק של 4 דפים בשבוע.

על מנת לקנות את הלימוד היטב, מידי שבוע מתקיימת תוכנית חזרה על כל הנלמד, שכן: "כל הלומד תורה ואין חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר" (סנהדרין צ"ט)

עבודת ה' בשמחה זה הלב של הישיבה!

תעודת בגרות

אנו מאמינים שלתלמיד חכם ראוי שיהיה ידע בסיסי גם במקצועות החול. כמו כן תעודת בגרות תאפשר לתלמידים 'לפעול עם אל' במהלך החיים.

אשר לכן, אנו מקדישים בממוצע כ10 שעות שבועיות ללימודי החול. זמן מינימאלי זה שמתפרס לאורך כל ארבע שנות הלימוד בישיבה, מאפשר לכל התלמידים לגשת לבגרות מלאה.

תוכנית זו נבנתה בהתייעצות עם מו"ר הרב זלמן מלמד שליט"א וקיבלה את ברכתו של מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל.

פעילויות חברתיות

בנוסף למסגרת הלימודית בקודש ובחול, מתקיימות בישיבה פעילויות חברתיות רבות ואיכותיות. לכל כיתה יש בנוסף לר"מ העיון ור"מ הבקיאות, מדריך המלווה את תלמידי הכיתה בפנימיה ובעולם החברתי העשיר.
הפעילויות כוללות מסיבות עונג שבת ומלווה מלכה, מרצים אורחים, טיולים ופעילויות כיתתיות.

במהלך השבוע מתקיימים כ 15 חוגים מגוונים, על מנת לאפשר לתלמידים להוציא לפועל כוחות ותכונות המיוחדות להם.

דיבוק חברים

הקשר בין תלמידי הישיבה למחזוריהם השונים מהווה נדבך חשוב בתהליך החינוכי של התלמידים.
קשר זה בין התלמידים בא לידי ביטוי גם בצדדים לימודיים, חברותות בסדר ערב, חברותות בסדר הלכה, וגם בצדדים חברתיים, טיולים משותפים, גיבושון וסימפוזיונים. אווירה זו מאפשרת ויוצרת קשר חם ומחזק בין התלמידים, גם כאשר הם נמצאים רחוק מן הבית.