Uncategorized

בית>Uncategorized

מאחר וכמות הנרשמים לימים הפתוחים לתלמידי כיתות ח' גדולה לא [...]

2020-01-26T13:41:46+00:00

ברכות למזכירה המסורה הדסה יעקובי ולבעלה הרב יהונתן להולדת הבת. [...]

2019-11-28T13:10:14+00:00

ברכות לאלישע בודנהיימר מכיתה י"ב שהגיע למקום השלישי בחידון התנ"ך [...]

2019-11-14T12:57:40+00:00

חנוכה

מסיבת חנוכה ישיבתית תתקיים ביום שני, נר שני של חנוכה. [...]

חנוכה2019-02-06T19:45:14+00:00

תפילה

הנושא המרכזי כרגע בישיבה הוא נושא התפילה. כחלק מהעיסוק בנושא [...]

תפילה2019-11-14T12:59:05+00:00

ברכות לתלמידי כיתה י"א במגמת מדע וטכנולוגיה לכל, אליסף פויכטוונגר, [...]

2018-11-25T18:27:46+00:00

פסח כשר ושמח. חזרה מחופשת הפסח תהיה ביום שני כ"ד [...]

2018-11-25T18:28:35+00:00