Uncategorized

בית>Uncategorized

על פי בקשת תלמידי כיתות ח' שהיו חולים או מבודדים [...]

2022-03-01T13:42:48+02:00

תנחומים לאם הבית המסורה מירב בן הרוש במות אמה. תנוחמו [...]

2020-12-09T11:50:00+02:00

מאחר וכמות הנרשמים לימים הפתוחים לתלמידי כיתות ח' גדולה לא [...]

2020-01-26T13:41:46+02:00

חורף מבורך בגשמי ברכה והצלחה בלימוד התורה בזמן חורף.

2021-12-15T13:42:46+02:00

ברכות למזכירה המסורה הדסה יעקובי ולבעלה הרב יהונתן להולדת הבת. [...]

2019-11-28T13:10:14+02:00
עבור למעלה