ברוך דיין האמת. משתתפים בצערו של הרב משה שמרלינג, מנהל הישיבה, עם פטירתה של אימו.