לקראת השנה הבאה יתקיימו ערבי הורים ויום פתוח לתלמידים על מנת להכיר את דרכה של הישיבה.

ניתן להירשם בקישורים הבאים:

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט' בטבתבין השעות 10:00-13:00

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט' בטבתבין השעות 14:00-17:00

רישום ליום פתוח לתלמידים – י"ב בטבת

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט"ז בטבתבין השעות 10:00-13:00

רישום ליום פתוח לתלמידים – ט"ז בטבת – בין השעות 14:00-17:00

רישום לערב היכרות להורים לקראת השנה הבאה – י"א בטבת

רישום לערב היכרות להורים לקראת השנה הבאה – ט"ו בטבת