Loading...
דף הבית 2018-01-28T05:03:16+00:00

ברוכים הבאים לאתר ישיבת בני צבי בית אל

ישיבת בני צבי חרטה על דגלה מצויינות בלימוד תורה ועבודת ה' ומתוכה הופעת קדושה בגדלות בחיים ובמידות.

אצלנו הגמרא בראש

חדשות בני צבי

ברכות לתלמידי כיתה י"א במגמת מדע וטכנולוגיה לכל, אליסף פויכטוונגר, ארז שמעונוביץ ובניה מישלוב, שזכו במקום הראשון על הפרוייקט שלהם.

פסח כשר ושמח.

חזרה מחופשת הפסח תהיה ביום שני כ"ד בניסן.

אירועי פורים

ביום חמישי בערב תתקיים ההכתרה של רב פורים לקראת שבת זכור.

ביום שלישי, י"ב באדר, תתקיים ההצגה של כיתות י"ב בנושא "בין אמת לאמת.

ביום שלישי, ה' באדר, יתקיים ערב כישרונות צעירים בהובלת כיתות י"א.

במוצאי שבת זכור יתקיים שוק פורים שתלמידי כיתות י' מכינים.

ביום ראשון, י' באדר, יתקיים יום ספורט בהובלת כיתות ט'.

הישיבה יצאה ליום טיול ביום שלישי. תמונות יעלו בקרוב לאתר.

בשעה טובה חידשנו את האתר, הן מבחינת העיצוב והן מבחינת התוכן.

הרישום לישיבה נמצא בעיצומו. ניתן לשלוח הודעה מתחתית הדף.

והימים האלה נעשים ונזכרים

ידוע שבפורים יש קבלה מחודשת של התורה. ויש להתבונן מה המיוחד בקבלה מחודשת זו ששונה מהקבלה שהייתה במתן תורה.

אף על פי שלפני קבלת התורה אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע" (שמות כד,ז) עדיין היה צריך כפיית הר כגיגית שמא יחזרו בהם כשיראו את האש הגדולה בה יצאה נשמתן בזמן מתן תורה (תוספות שבת פח, א ד"ה כפה). ומכאן מודעה רבה שאם יבוא הקב"ה בדין עם ישראל למה לא קיימו את התורה יאמרו לו שהרי קיבלנו את התורה באונס על ידי כפיית ההר כגיגית.

ונראה, שאף על פי שהיו שמחים בקבלת התורה וחיו על פי מטרות גדולות של קבלת תורה וחיי קדושה היה חשש שכשיצטרכו לממש את זה במציאות לא בטוח שיצליחו להישאר ברמה הגבוהה של האידיאלים. ואכן, לאחר מתן תורה הייתה הנפילה של חטא העגל.

והוסיף רבא בגמרא (שבת פח, א), שבימי אחשוורוש חזרו וקיבלו את התורה שכתוב: "קיימו וקיבלו עליהם היהודים" – קיימו מה שכבר קיבלו.

אבל אולי גם כאן לא יצליחו לעמוד באידיאלים הגבוהים שהם רוצים?

כאן אומרת המגילה: "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר; וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם"

כשרצים מהר לעשות את חוקי ה' זה נראה מצויין, שהרי כל כך רוצים לחיות חיים גדולים עד שעושים לפני ששומעים אולם התלהבות כמו שהיא באה עלולה גם ללכת. קיימו מה שקיבלו קודם בודקים את העניין ואז עושים. וכך כל שנה ושנה נזכרים ואחר כך גם עושים.

הרשמה לתלמידים חדשים לישיבה

חשוב להרשם בטופס כאן וגם באתר של החמ”ד
הרשמה לתלמידים
באתר של החמ"ד