ברוכים הבאים לאתר ישיבת בני צבי בית אל

ישיבת בני צבי חרטה על דגלה מצויינות בלימוד תורה ועבודת ה' ומתוכה הופעת קדושה בגדלות בחיים ובמידות.

אצלנו הגמרא בראש

חדשות בני צבי

חורף מבורך בגשמי ברכה והצלחה בלימוד התורה בזמן חורף.

נר איש וביתו

נמצאים אנחנו בפתחם של ימי החנוכה. ימים שמעלים בהם את האור בתוך הבית פנימה וכלפי חוץ.

בתקופה זו, שבה אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לצאת כלפי חוץ בגלל הריחוק החברתי שדורשת ממנו הקורונה, צריכים אנחנו להשקיע ולהאיר הרבה פנימה ולהתמלא באור גדול על מנת שבהמשך נוכל להפיץ אור גדול יותר כלפי חוץ.

הרשמה לתלמידים חדשים לישיבה

נא להרשם באתר של החמ”ד

הרשמה לתלמידים
באתר של החמ"ד